Kolejna realizacja Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 w naszej szkole .

W edycji 2.0 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ze wsparcia skorzystają dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego. Tym razem wsparcie finansowe zostało udzielone w wysokości 2 500,00 zł, a wkład własny to 625,00 zł.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3. Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Jesteśmy w trakcie realizacji zamówienia na publikacje dla dzieci z oddziałów wychowania przedszkolnego .

A z nowym rokiem szkolnym pochwalimy się wyjątkowym zakupem księgozbioru dla naszych najmłodszych czytelników oraz działaniami, które będą towarzyszyły przy realizacji tego programu .