Podsumowanie – EUROPEJSKI DZIEŃ LOGOPEDY – LEDNOGÓRA 2022

6 marca we wszystkich krajach Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Logopedy. W tym roku temat przewodni to „Terapia mowy i języka na każdym etapie życia”. Celem wprowadzenia tego święta jest zarówno ułatwienie dostępu do profesjonalnej diagnozy osobom z zaburzeniami mowy, jak i rozpowszechnianie wiedzy logopedycznej. W naszej szkole zostały stworzone warunki do szybkiej i rzetelnej konsultacji, informacji, bezpłatnej diagnozy logopedycznej wszystkim chętnym mieszkańcom Lednogóry na każdym etapie życia oraz  udzieleniu pomocy w rozwiązaniu problemów z komunikacją słowną. Pomocą służyła pani Joanna Filipiak – neurologopeda  oraz pani  Marta Śmigórska – logopeda.

          Jak co roku z okazji Europejskiego Dnia Logopedy w sposób szczególny chcieliśmy przybliżyć i zachęcić społeczność szkolną do ćwiczeń i zabaw logopedycznych, które pomagają w nauce poprawnej wymowy oraz w rozwijaniu sprawności aparatu mowy.  Zabawy te mają na celu:

– usprawnianie języka, warg i policzków

– wdrażanie  narządów artykulacyjnych do wyraźnej pracy podczas mówienia; czyli zwracanie uwagi na  prawidłowy tor oddechowy,

– rozwijanie słuchu fonemowego i koordynacji słowno – ruchowej,

– zwracanie uwagi na wyrazistą wymowę głosek,

– kształtowanie prawidłowej intonacji, doskonalenie poczucia rytmu,

– rozwijanie słownictwa czynnego,

– rozbudzanie aktywności słownej dzieci oraz zwiększanie możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka.

W poniedziałek chętni uczniowie klasy II pod okiem pani Marty Śmigórskiej wyrecytowali wiersze o tematyce patriotycznej. W kolejnych dniach przeprowadzono  zabawy i ćwiczenia oddechowe np. przenoszenie elementów za pomocą słomki. Uczniowie klasy I przenosili elementy w kształt serca oraz barwy narodowe Ukrainy. W oddziałach przedszkolnych przeprowadzono zagadki i ćwiczenia dźwiękonaśladowcze – zabawa onomatopeje tj.  słuchamy, reagujemy, rozpoznajemy dźwięki, odtwarzamy rymy i rytmy. Prawidłowo ukształtowane funkcje słuchowe warunkują właściwy rozwój mowy. W klasie II, III, IV uczniowie podczas gry logopedycznej – kostki obrazkowe – „Opowiem ci historyjkę” pobudzali  wyobraźnię, budowali dłuższe wypowiedzi słowne, trenowali piękne wysławianie się oraz  płynność mowy. Starsi uczniowie rozwiązywali krzyżówki i rebusy, układali historyjki logopedyczne utrwalając przy tym prawidłową artykulację pożądanych głosek, ćwiczyli w ten sposób koncentrację, percepcję wzrokową i słuchową, poszerzali zasób słownictwa.