6 marca 2021 – Europejski Dzień Logopedy

Europejski Dzień Logopedy obchodzony jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Podkreślenie znaczenia tego święta jest niezwykle istotne na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, gdyż w tym okresie rola logopedy jest szczególnie ważna. Zadania logopedy nie polegają jedynie na korygowaniu wad wymowy. Szeroki zakres pracy polega na kształtowaniu czynności podstawowych – niejednokrotnie zaburzonych (tj. połykania, żucia, gryzienia), przez rozwijanie kompetencji komunikacyjnej u dzieci, a w szczególności u dzieci z zaburzeniami mowy poprzez stymulowanie rozwoju mowy, korygowanie wad wymowy i prowadzenie szeroko pojętej profilaktyki logopedycznej. Logopeda w czynny sposób rozwija sferę często zaburzonego u dzieci słuchu fonematycznego, fonologicznego. Jego prawidłowe funkcjonowanie warunkuje bowiem sukces procesów dydaktycznych.

Z okazji tego święta jak co roku świętowaliśmy przez cały tydzień. Odbyły się warsztaty logopedyczne pt.: „SKS MOWY – Słucham Komunikuje Stymuluję”. W tym szczególnym dla nas wszystkich roku czynnie brały udział dzieci klas 0 – III, pozostałe klasy brały udział w sposób zdalny. Uczniowie podczas tych warsztatów uczestniczyli w zabawach logorytmicznych oraz mieli okazję wyrazić słowo poprzez recytację wierszy z serii „Wierszyki ćwiczące języki” lub „Kolorowe abecadło”. Przykładowe teksty wierszy umieszczono na kolorowej gazetce szkolnej sporządzonej z okazji tego święta. Podczas warsztatów dzieci miały możliwość stymulowania mowy poprzez ćwiczenia i zabawy różnego rodzaju począwszy od usprawniania aparatu artykulacyjnego – wykonały różnego rodzaju „buźki logopedyczne”obrazujące dane ćwiczenie artykulacyjne, po gry np. „skoczne żabki”, przy tej zabawie dzieci ćwiczyły prawidłową artykulację różnych głosek w izolacji i sylabach. Kolejna to „mała encyklopedia skojarzeń”, „Piotruś memory” – które polegają na odnalezieniu podobnych obrazków z różnymi przedmiotami, roślinami,zawodami, celem tych gier jest pobudzenie wyobraźni i funkcji intelektualnych, pamięci, koncentracji uwagi, a co najważniejsze prowokowania do wypowiadania się, prawidłowego nazywania, poszerzania zasobu słownictwa.