„Maj miesiącem polskiej piosenki” – konkurs dla oddziałów przedszkolnych i klas 1-3

„Maj miesiącem polskiej piosenki” – konkurs dla oddziałów przedszkolnych i klas 1-3

 1. Cele konkursu:
 • popularyzacja śpiewania piosenek w języku polskim
 • prezentacja i promocja twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym
 • rozbudzenie u dzieci zamiłowania do śpiewu
 1. Warunki uczestnictwa:
 • każdy uczestnik prezentuje jedną piosenkę o dowolnej tematyce w języku polskim
 • uczestnik może śpiewać solo lub z podkładem muzycznym
 • czas wykonania utworu nie może przekraczać 5 min.
 • zaśpiewaj piosenkę w domu
 • każdy uczestnik (lub rodzic) dostarcza do 31.05.2021 r. (poniedziałek) nagranie, na którym dziecko wykonuje piosenkę
 • nagranie można przesłać na pocztę: wiosennypejzaz@op.pl lub przynieść na nośniku (typu płyta do szkoły – do wychowawcy).
 1. Kryteria oceny:
 • ocenie podlegać będą:
 • walory głosowe
 • muzykalność
 • interpretacja utworu
 • pokaz artystyczny

Konkurs recytatorski pt. „Cudowny świat przyrody”

Dnia 14. maja 2021r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski pt. „ Cudowny świat przyrody” podczas którego dzieci z oddziałów przedszkolnych prezentując wiersze o tematyce przyrodniczej.

Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań oraz talentów dzieci, pokonywanie nieśmiałości. Dzięki wybranym utworom dzieci mogły odbyć w cudowną podróż do krainy przyrody i przeżyć niezwykłe chwile. Występy wszystkich uczestników wypadły doskonale. Nie dziwi więc fakt, że jury w składzie: pani dyrektor Joanna Filipiak oraz wychowawczynie oddziałów przedszkolnych: Apolonia Modrzejewska i Klaudia Henzel miało problem z podjęciem decyzji o przyznaniu poszczególnych miejsc.

Po krótkich obradach zadecydowano, że laureatami konkursu zostali wszyscy uczestnicy: Aleksandra Łopyta, Klara Tomkowiak, Hanna Włodarczyk, Amelia Kluczyńska, Anastazja Wachowicz i Tymoteusz Ziółkowski.

Poniżej aktualny rozkład kursu autobusu szkolnego

„Zerówkowy” konkurs recytatorski – „Cudowny świat przyrody”

 1. Cele konkursu:
 • Artystyczna aktywizacja przedszkolaków
 • Popularyzacja poezji dziecięcej
 • Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania poezją
 • Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci
 • Promocja talentów
 1. Czas i miejsce konkursu: 14 maja 2021r. (piątek) – Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze
 2. Udział w konkursie:
 • Konkurs przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych SP Lednogóra
 • Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza (autorstwa polskiego poety) o tematyce przyrody.
 • Czas występu nie powinien przekraczać 5 min.
 • Do udziału w konkursie dziecko z pomocą rodzica przygotowuje jeden wiersz o tematyce wiosennej.
 1. Sprawy organizacyjne:
 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie dziecka do 10 maja do wychowawcy wraz z kopią wybranego wiersza.
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu.
 • Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.
 1. Kryteria oceny:
 • Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
 • Jury oceniać będzie prezentacje wg następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem
 • kultura słowa
 • dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja
 • interpretacja utworu
 • ogólny wyraz artystyczny