Egzamin ósmoklasisty – najważniejsze informacje

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY , NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE :

1. Język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00,
czas trwania 120 minut- wydłużenie do 180 minut
2. Matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00,
czas trwania 100 minut  – wydłużenie do 150 minut
3. Język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00,
 czas trwania 90 minut –wydłużenie do 135 minut

– Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

– Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń
telekomunikacyjnych.

– Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne.

– Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Po upłynięciu czasu przeznaczonego na pisanie egzaminu, uczniowie maja wyznaczone dodatkowe 5 minut przeznaczone na sprawdzenie  poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności

– Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty –3 lipca 2023 r.
– Termin przekazania wyników , zaświadczeń i informacji  – do 6  lipca 2023 r.
– Termin wydania zaświadczeń  oraz informacji zdającym  – 6 lipca2023 r.

  1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzeniu egzaminu https://www.oke.poznan.pl/cms,6242,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_osmoklasisty_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2022_2023.htm
  2. Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach https://www.oke.poznan.pl/files/cms/736/komunikat_o_przyborach_e8_em_2023.pdf
  3. Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu https://www.oke.poznan.pl/files/cms/736/komunikat_dostosowania_e8_2023.pdf