Mikołajki w oddziałach przedszkolnych

Klas 0a
Klasa 0a
Klasa 0b
Klasa 0b
Klasa 0b
Klasa 0b