Nadanie Sztandaru szkoły oraz znaczenie Hymnu szkoły