O szkole

Szkoła jest położona przy Szlaku Piastowskim nad brzegiem Jeziora Lednica, na terenie parku krajobrazowego, w związku z tym jednym z głównych zadań jest wytworzenie więzi szkoły z jednostkami kulturalnymi, które znajdują się w jej sąsiedztwie, w szczególności z Muzeum Piastów na Lednicy.

Dzieci wychowujemy w duchu poszanowania tradycji i kultury przodków. Chcemy aby interesowały się historią regionu i umiały zadbać w przyszłości o jego rozwój.

Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze liczy około 296 uczniów uczących się w 16 oddziałach. Jest to placówka ośmioklasowa z 2 oddziałami przedszkolnymi. Teren obwodu szkolnego jest bardzo rozległy i obejmuje 7 wsi położonych po obu stronach Jeziora Lednica, są to; Lednogóra, Imielno, Imielenko, Dziekanowice, Siemianowo, Moraczewo i Rybitwy. Do szkoły uczęszczają też dzieci spoza obwodu ze wsi Kocanowo i Skrzetuszewo. Ze względu na dużą odległość od szkoły większość uczniów dowożona jest autobusem szkolnym. Na rozpoczęcie lekcji i po nich na odwóz uczniowie czekają w świetlicy szkolnej pod opieką nauczyciela. W szkole funkcjonuje również świetlica popołudniowa, na której do 16.20 mogą przebywać dzieci rodziców pracujących.

Szkoła w Lednogórze jest typową szkołą środowiskową, która spełnia funkcje głównego ośrodka edukacyjnego, kulturalnego i wychowawczego. Uczniowie w naszej placówce nie są anonimowi. Nauczyciele znają rodziców często się z nimi spotykają w czasie imprez szkolnych, klasowych, wspólnych wyjazdów, imprez sportowych itp. Rodzice natomiast chętnie współpracują ze szkołą i wychowawcami.

Dla wszystkich członków społeczności szkolnej najważniejszymi wartościami są: mądrość, uczciwość, dobro, sprawiedliwość, prawda, miłość i wolność.

Obecnie nasi uczniowie mają bardzo dobre warunki nauki, ponieważ szkoła jest przestronnym obiektem, gdzie każdy oddział ma swoja izbę. Zajęcia odbywają się na jedna zmianę w oddziałach liczących od 14 do 25 uczniów.

Cała placówka jest po remoncie, klasy i korytarze są czyste i kolorowe. Dzieci mają do dyspozycji; salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę, salę komputerową, siłownię i nowoczesny kompleks sportowy „Orlik”. Na nowym Orliku jest tradycyjnie boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Orlik cieszy się sporym zainteresowaniem, gdyż jest bardzo dobrą alternatywą spędzania wolnego czasu. Na orliku są dostępne tradycyjnie szatnie z prysznicami, WC oraz niezbędny sprzęt sportowy. Zajęcia sportowe odbywają się pod opieką trenera/nauczyciela wychowania fizycznego i są oczywiście bezpłatne.

W szkole pracuje 27 nauczycieli, którzy posiadają wymagane kwalifikacje i w dalszym ciągu dokształcają się oraz doskonalą swój warsztat pracy.