O szkole

Szkoła jest położona na Szlaku Piastowskim, nad brzegiem Jeziora Lednica, na terenie Lednickiego Parku Krajobrazowego, w związku z tym, jednym z głównych zadań jest współpraca szkoły z jednostkami kulturalnymi, które znajdują się w jej sąsiedztwie, w szczególności z Muzeum Piastów na Lednicy.

Dzieci wychowujemy w duchu poszanowania tradycji i kultury przodków. Chcemy, aby interesowały się historią regionu i umiały zadbać w przyszłości o jego rozwój.

Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze liczy 280 uczniów uczących się w 16 oddziałach. Jest to placówka ośmioklasowa z 2 oddziałami przedszkolnymi. Teren obwodu szkolnego jest bardzo rozległy i obejmuje 7 wsi położonych po obu stronach jeziora,  są to: Lednogóra, Imielno, Imielenko, Dziekanowice, Siemianowo, Moraczewo i Rybitwy. Do szkoły uczęszczają też dzieci spoza obwodu. Ze względu na dużą odległość od szkoły większość uczniów dowożona jest autobusem szkolnym. W szkole funkcjonuje  świetlica od godziny 6.40, przed lekcjami i po lekcjach uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli. Świetlica popołudniowa jest czynna do godziny 16.20 mogą przebywać w niej  dzieci rodziców pracujących.

Nasza szkoła jest typową szkołą środowiskową, która spełnia funkcje głównego ośrodka edukacyjnego, kulturalnego i wychowawczego. Uczniowie w naszej placówce nie są anonimowi. Rodzice chętnie współpracują ze szkołą i wychowawcami.

Dla wszystkich członków społeczności szkolnej najważniejszymi wartościami są: mądrość, uczciwość, prawda, dobro, miłość, sprawiedliwość i wolność.

Nasi uczniowie mają bardzo dobre warunki nauki, ponieważ szkoła jest przestronnym obiektem, gdzie każdy oddział ma swoja salę lekcyjną. Zajęcia odbywają się na jedna zmianę w oddziałach liczących od 14 do 25 uczniów. Dzieci mają do dyspozycji; salę gimnastyczną, bibliotekę, świetlicę, salę komputerową,  kompleks sportowy „Orlik”. Na  Orliku jest tradycyjnie boisko do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki.

Opiekę zdrowotną nad uczniami pełni higienistka szkolna.

W szkole pracuje 29 nauczycieli oraz 9 pracowników niepedagogicznych.