Aktualności

Poniżej aktualny rozkład kursu autobusu szkolnego

„Zerówkowy” konkurs recytatorski – „Cudowny świat przyrody”

 1. Cele konkursu:
 • Artystyczna aktywizacja przedszkolaków
 • Popularyzacja poezji dziecięcej
 • Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania poezją
 • Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci
 • Promocja talentów
 1. Czas i miejsce konkursu: 14 maja 2021r. (piątek) – Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze
 2. Udział w konkursie:
 • Konkurs przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych SP Lednogóra
 • Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza (autorstwa polskiego poety) o tematyce przyrody.
 • Czas występu nie powinien przekraczać 5 min.
 • Do udziału w konkursie dziecko z pomocą rodzica przygotowuje jeden wiersz o tematyce wiosennej.
 1. Sprawy organizacyjne:
 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie dziecka do 10 maja do wychowawcy wraz z kopią wybranego wiersza.
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu.
 • Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.
 1. Kryteria oceny:
 • Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
 • Jury oceniać będzie prezentacje wg następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem
 • kultura słowa
 • dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja
 • interpretacja utworu
 • ogólny wyraz artystyczny

„Zerówkowy” konkurs recytatorski – „Cudowny świat przyrody”

 1. Cele konkursu:
 • Artystyczna aktywizacja przedszkolaków
 • Popularyzacja poezji dziecięcej
 • Upowszechnianie kultury języka wśród dzieci
 • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania poezją
 • Rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci
 • Promocja talentów
 1. Czas i miejsce konkursu: 14 maja 2021r. (piątek) – Szkoła Podstawowa Tysiąclecia im. Mieszka I w Lednogórze
 2. Udział w konkursie:
 • Konkurs przeznaczony dla dzieci z oddziałów przedszkolnych SP Lednogóra
 • Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza (autorstwa polskiego poety) o tematyce przyrody.
 • Czas występu nie powinien przekraczać 5 min.
 • Do udziału w konkursie dziecko z pomocą rodzica przygotowuje jeden wiersz o tematyce wiosennej.
 1. Sprawy organizacyjne:
 • Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie dziecka do 10 maja do wychowawcy wraz z kopią wybranego wiersza.
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu.
 • Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i upominki.
 1. Kryteria oceny:
 • Wykonawców oceniać będzie jury powołane przez organizatorów.
 • Jury oceniać będzie prezentacje wg następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem
 • kultura słowa
 • dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja
 • interpretacja utworu
 • ogólny wyraz artystyczny

BUDOWANIE TO NASZA PASJA!!!

Zapraszamy do podziwiania niezwykłych budowli z klocków.

Autorami tych dzieł są uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej.

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

https://m.facebook.com/watch/?v=1771038773057351&_rdr
klasa 0b
All-focus

Konstytucja to najważniejszy dokument prawny państwa demokratycznego. Określa ona ustrój państwa, kompetencje władz oraz prawa i obowiązki obywatela.

Jan Matejko „Konstytucja 3 Maja”

3 maja 1791 roku została uchwalona pierwsza polska konstytucja. Została zatwierdzona przez Sejm Wielki w Warszawie, na którego czele stał marszałek Stanisław Małachowski. Do głównych twórców konstytucji należeli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj a także marszałek sejmu Stanisław Małachowski.

 Stanisław Małachowski  
Hugo Kołłątaj
Ignacy Potocki
Stanisław August Poniatowski

Konstytucja powstała w dramatycznym dla Polski okresie. Sąsiedzi Polski, Rosja, Austria i Prusy dokonały w 1772 roku pierwszego rozbioru ziem polskich, naruszając suwerenność i niezależność naszego państwa.

Konstytucja określała reformy, które miały ograniczyć samowolę magnatów i wtrącanie się obcych mocarstw w wewnętrzne sprawy Polski. Stanowiła nadzieję na uratowanie niezależności państwa.

Kazimierz Wojnakowski  „Uchwalenie Konstytucji 3 maja”

Co zmieniała Konstytucja 3 Maja w ustroju państwa?

 • znosiła liberum veto i wolną elekcję
 • wprowadzała ustrój monarchii konstytucyjnej z dziedziczną władzą królewską
 • władza w państwie, zgodnie z ideą oświecenia, została podzielona na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą
 • władzę ustawodawczą miał sprawować sejm
 • władzę wykonawczą oddano w ręce króla i rządu nazwanego Strażą Praw
 • władza sądownicza miała spocząć w rękach niezawisłych sądów
 • prawa wyborcze przyznano szlachcie, która posiadała majątek