Pasowanie uczniów klas I

5 października odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie uczniów klas I. W tej radosnej uroczystości, przygotowanej przez wychowawczynie klas pierwszych- p. Małgorzatę Sikorę oraz p. Beatę Jendrzejczak, wzięli udział uczniowie klasy IA i IB.

O godzinie 10:30 uczniowie całej szkoły wraz z nauczycielami oraz rodzicami pierwszoklasistów, zebrali się w sali gimnastycznej. Po powitaniu, którego dokonała pani dyrektor, kandydaci na uczniów zaśpiewali piosenki oraz wyrecytowali wiersze, za co nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Następnie, wzruszeni rodzice obserwowali jak pani dyrektor dokonuje pasowania na ucznia każdego pierwszoklasisty.
To ważny moment dla naszej całej szkolnej społeczności.

Życzymy naszym drogim pierwszoklasistom radosnego wkroczenia w tajemniczy świat nauki!