„Poznaj Polskę” – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie dla szkół w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

W ramach projektu „Poznaj Polskę” uczniowie naszej szkoły z klas IV-VIII w maju br. uczestniczyli w dwudniowej wycieczce Gdańsk-Hel .

Kwota przyznanego dofinansowania to : 10.000,00 zł

Poniżej relacja z tej dwudniowej wycieczki