Rowerowy egzamin

9 czerwca 2022 uczniowie naszej szkoły mieli możliwość przystąpienia do pierwszego w życiu poważnego egzaminu, jakim jest sprawdzian na kartę rowerową. Wśród kandydatów na pełnoprawnych kierowców rowerowych znaleźli się głównie uczniowie klas czwartych, a także inni.