„Szkoła do hymnu” 2021 – zapraszamy do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego

10 listopada o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewamy „Mazurka Dąbrowskiego”. W ten sposób chcemy włączyć społeczność szkolną do wspólnego świętowania kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.