„Wyrecytuj nam Wiosnę!”

Eliminacje klasowe już za nami.