Dzień Pluszowego Misia

W naszej szkole 25 listopada 2022r. obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia, poniżej krótka relacja z dnia.

Projekt ekologiczny

W wyniku realizacji projektu w ramach dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pn.: „Wyposażenie sal edukacyjnych szkół podstawowych w Łubowie, Fałkowie, Lednogórze oraz Owieczkach celem wspomagania edukacji ekologicznej na terenie Gminy Łubowo”  zostanie zwiększona świadomość ekologiczna 1000 uczniów i rodziców szkół podstawowych Gminy Łubowo.

Nasza szkoła otrzymała wyposażenie do sali lekcyjnej , na które składa się 1 monitor interaktywny, 1 laptop wraz z oprogramowaniem oraz zestaw pomocy dydaktycznych i oprogramowanie edukacyjne.
W ramach projektu przeprowadzone będą zajęcia edukacyjne dla wskazanej grupy docelowej. Zaplanowano cykl szkoleń i prelekcji w ciągu roku szkolnego, których adresatem będą rodzice i ich dzieci. Zajęcia będą uzupełnieniem oferty dydaktycznej szkół a ich tematyka będzie
obszerniejsza niż program nauczania w szkołach. Przewidziano zajęcia w każdej grupie tematycznej z podziałem na wiek dzieci
(dwie grupy: klasy 1-4 i oddział przedszkolny oraz klasy 5-8). Tematyka zajęć: 1. Ochrona powietrza, 2. Gospodarka odpadami oraz
ochrona powierzchni ziemi, 3. Bioróżnorodność, 4. Ochrona wód. Wykorzystana zostanie formuła prowadzenia zajęć, łącząca
wykłady nauczycieli z pracą uczniów przy składowych projektów, polegająca na przygotowywaniu projektów w ww grupach
tematycznych. Projekty będą przygotowywane z wykorzystaniem zakupionych narzędzi (przewidziano np. tworzenie filmów z pomocą
sprzętu szkolnego i odtwarzanie na monitorze interaktywnym, wykorzystanie zakupionego oprogramowania i pozostałych pomocy
dydaktycznych w trakcie prelekcji dzieci i nauczycieli itd.) Podsumowaniem działań będzie przeprowadzenie tzw. tygodnia edukacji
ekologicznej w każdej ze szkół, który ma stać się tradycją w Gminie Łubowo. Tydzień edukacji ekologicznej będzie obejmował także
zajęcia w terenie, które zweryfikują i ugruntują wiedzę zdobytą dzięki całorocznej pracy z wykorzystaniem narzędzi pozyskanych w
projekcie. Zaplanowano utworzenie międzyszkolnego zespołu ds. edukacji ekologicznej, który skoordynuje zajęcia w poszczególnych szkołach.

Link do strony w ramach, której pozyskano dotację

https://www.wfosgw.poznan.pl/

Więcej o: Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Społeczność szkolna zebrała się w sali gimnastycznej, gdzie uroczysty występ przygotowała klasa 3a pod opieką Pani Eli Pawłowskiej , oraz Pana Tomasza Pietruszewskiego wraz z chórem szkolnym.

Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego zaśpiewania hymnu państwowego. Następnie młodzi aktorzy zaśpiewali piękne pieśni oraz recytowali wiersze patriotyczne. Uczniowie po raz kolejny ujawnili swoje aktorskie i muzykalne talenty.

Na tą wyjątkową uroczystość przybył Pan Andrzej Łozowski – Wójt Gminy Łubowo, który wraz z całą społecznością szkolną uczestniczył również w odśpiewaniu Hymnu Narodowego przy tablicy pamiątkowej .


Plebiscyt Edukacyjny – Nauczyciel Roku klas 0-III

Szanowni Państwo
Gratulujemy naszej koleżance Pani Klaudii Henzel nominacji do nagrody w Plebiscycie Edukacyjnym 2022.
Rozpoczęło się głosowanie, które będzie trwać do czwartku – 24 listopada 2022 r. do godz. 22.00.
Zachęcamy do głosowania na Panią Klaudię . Jednocześnie informujemy, że głosowanie jest płatne .

Poniżej link do strony głosowania : https://gloswielkopolski.pl/p/kandydat/klaudia-henzel%2C3143259/